garantie

De garantie op de EXSIT evacuatiestoel geldt gedurende 10 jaar na datum aankoop, met uitzondering van de slijtdelen.

De slijtdelen zijn:
• glijriemen
• remkabel
• lagers

Voorwaarden voor garantie zijn:
• de EXSIT dient jaarlijks onderhouden te worden door BSURE of door een door BSURE geaccrediteerde partij
• de EXSIT mag alleen worden bediend door hulpverleners die een training van BSURE of van een door BSURE geaccrediteerde partij hebben doorlopen
• bij het gebruik van de EXSIT evacuatiestoel dienen de bepalingen in de gebruikershandleiding in acht genomen te worden.