Training

Een training voor maximaal 6 personen bestaat uit een presentatie en uitleg, gevolgd door een praktijkdeel waarin de cursusdeelnemers zelf de stoel en/of de evacuatiematras dienen te beproeven in een trappenhuis. In de presentatie ligt de nadruk op vragen als "hoe zet ik personen in de stoel of de matras, hoe vervoer ik ze trapafwaarts en hoe haal ik ze uit de stoel of de matras?".

Daarna volgt de werking op de trap: eerst uitleg en voordoen, over treden naar beneden gaan, uitleggen wat te doen bij aankomst op bordes, draaien naar de volgende trap, eerste twee treden weer nemen, handen van plaats wisselen en weer naar beneden, en zo voorts.
Daarna krijgen de deelnemers gelegenheid de lesstof in de praktijk na te doen, minstens vier trappen, het liefste vier verdiepingen (dus acht trappen) om meer gevoel te krijgen voor het karakter van de stoel en/of de matras.

Een organisatie wordt verondersteld eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te houden. Tijdens deze oefening dient met alle evacuatiehulpmiddelen te worden getraind. Dat is niet voor niets want parate kennis verdwijnt relatief snel uit het geheugen van de deelnemers aan de oefeningen.
De eerste training vindt idealiter plaats bij levering van de evacuatiestoel en/of de evacuatiematras.

De kosten voor de training bedraagt € 250,= excl. voorrijkosten.

Neem voor meer informatie, het inplannen of voor een bestelling contact met ons op.

Onderhoud

Onderhoud dient jaarlijks plaats te vinden. Door het laten uitvoeren van het jaarlijkse onderhoud, krijgt u 10 jaar garantie. Tijdens de onderhoudsbeurt wordt een checklist afgewerkt waarbij onder meer de volgende punten aan de orde komen:
- de remmen voor horizontaal en verticaal vervoer
- de gasveren om het One-Move-Ready-System te laten werken
- de gordels die intact moeten zijn om veilig transport op de trap te kunnen garanderen voor de inzittende
- het controleren van de glijriemen (slijtage is inherent aan frequentie van gebruik op de trap en soort trap).
- algehele visuele inspectie
- alle andere vitale punten die wij op uw EXSIT moeten controleren om te kunnen voldoen aan de strenge TÜV-normen.

Van het onderhoud wordt een verslag gemaakt dat op het log in gedeelte van deze website wordt geplaatst. Via Mijn BSURE heeft de klant vervolgens toegang tot zijn actuele orderstatus.

De kosten voor het onderhoud per locatie bedraagt:
Onderhoud/controle per stoel     1 - 5 stoelen       € ..,=
Onderhoud/controle per stoel     5 - 10 stoelen     € ..,=
Onderhoud/controle per stoel     11 + stoelen       € ..,=


Onderhoud wordt afgesloten voor een beperkte periode. Bovengenoemde bedragen zijn excl. voorrijkosten.

Neem voor meer informatie of voor een bestelling contact met ons op.
 

EXSIT gebruikershandleiding

De EXSIT is zo ontworpen dat hij direct te bedienen is en zonder dat men in dubio komt te staan: hoe nu verder? Voor trainingsdoeleinden is het evenwel nuttig te kunnen beschikken over een uitgebreide handleiding, voorzien van foto's, waarschuwingen en instructies.

Klik hier om de EXSIT gebruikershandleiding te downloaden.